Achtergrond SIX Schouder Studie

De SIX Schouder Studie is een grootschalig, landelijk onderzoek gericht op de ontwikkeling en behandeling van schouderklachten. In het bijzonder wordt in deze studie de werkzaamheid van een corticosteroïd injectie en van oefentherapie bij schouderklachten onderzocht.

Als u klachten van de schouder heeft, kunt u op twee manieren meedoen aan de SIX Schouder Studie.

  1. U krijgt via een loting een corticosteroïd injectie door uw eigen huisarts gegeven óf oefentherapie onder begeleiding van een ervaren schouderfysiotherapeut aangewezen. Het is nog niet bekend welke van deze behandelingen het beste werkt voor schouderklachten. 
  2. U komt niet in aanmerking voor de loting of u wilt niet deelnemen aan de loting, dan kunt u bijdragen aan dit onderzoek door deel te nemen aan een observationele studie. Hierin wordt de ontwikkeling van uw schouderklachten aan de hand van vragenlijsten gevolgd. 

Voor beide opties geldt dat wij u vragen zes keer een vragenlijst in te vullen gedurende de 12 maanden dat dit onderzoek duurt. Dit is aan het begin van de studie, na 6 weken, na 3, 6, 9, en 12 maanden. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De vragenlijsten geven ons waardevol medisch-wetenschappelijk inzicht in de ontwikkeling en behandeling van schouderklachten. 

Waarom deelnemen aan dit onderzoek?

Met uw deelname levert u waardevol medisch-wetenschappelijk bewijs voor het behandelen van schouderklachten door de huisarts. Wij vragen u gedurende een termijn van 12 maanden in totaal zes vragenlijsten in te vullen waarin de ontwikkeling van uw schouderklachten in kaart zullen worden gebracht. 

Meedoen aan dit onderzoek is kostenvrij. En indien u meedoet aan de loting, zullen kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed, volledig door ons vergoed worden.  

Heeft u nog vragen over het meedoen aan dit onderzoek, neem dan contact op met het SIX onderzoeksteam, sixstudie@erasmusmc.nl of vul het contactformulier in.