Logistiek

Indien u als huisarts(-praktijk) deelneemt aan deze studie zullen wij u vragen om alle patiënten op uw spreekuur waarvoor u een injectie of oefentherapie overweegt uit te nodigen voor deelname aan de trial. Na het aanmelden van deze patiënt zullen wij alle in- en exclusie criteria controleren en de patiënt volledig voorlichten over de studie.

Bij patiënten waarvoor u eerst een expectatief beleid of medicatie voorschrijft hoeft u geen actie te ondernemen. Wij zullen, met uw toestemming, deze patiënt benaderen voor deelname aan een observationeel cohort middels zoekacties in het HIS. Indien de klachten aanhouden en de patiënt een nieuwe afspraak met u maakt, kunt u er alsnog voor kiezen om deze patiënt uit te nodigen voor de trial.

flowchart2
Flowchart logistieke handelingen

Aanmelden voor de trial

Patiënten die u wilt aanmelden voor de trial, zullen van u de patiënten informatie folder ontvangen en gevraagd worden om contact op te nemen met het onderzoeksteam. Zij hebben dan de gelegenheid om vragen te stellen en wij nemen de verdere procedure met hen door. Indien uw patiënt akkoord is en toestemming heeft gegeven, zullen wij de eerste vragenlijst sturen en de patiënt randomiseren. De uitslag van de randomisatie zullen wij aan u en uw patiënt doorgeven, waarna de patiënt een afspraak met u kan maken voor het ontvangen van de gelote behandeling. Wij streven ernaar de randomisatie binnen 3 dagen na de aanmelding van uw patiënt te realiseren, zodat uw patiënt niet onnodig lang hoeft te wachten op de behandeling. 

Het observationeel cohort

Naast de trial starten we een observationeel cohort voor alle patiënten die, om welke reden dan ook, niet mee willen of kunnen doen in de trial. Het doel van het cohort is om de ontwikkeling van schouderklachten in kaart te brengen en om pätienten met een sterke voorkeur voor één van de twee behandelingen die niet gerandomiseerd wensen te worden te kunnen volgen. Het cohort loopt parallel aan de trial en zal dezelfde uitkomstmaten meten, alleen zullen patiënten hier niet gerandomiseerd worden. Vanuit uw HIS zullen patiënten met uw toestemming worden aangeschreven die geschikt zijn voor deelname in het cohort. Patiënten in het cohort met aanhoudende klachten kunnen alsnog deelnemen aan de trial.