Onderzoeksdesign

De studie is een pragmatische gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) naar de doelmatigheid van een corticosteroïd injectie en van oefentherapie bij schouderklachten. De studie heeft een follow-up van 12 maanden. Tijdens deze periode zullen patiënten zes vragenlijsten invullen (baseline, 6 weken, 3, 6, 9 en 12 maanden na de toegewezen behandeling). Gedurende de studie zal er gestreefd worden om zoveel mogelijk de huidige dagelijkse behandelpraktijk te benaderen en past u de gebruikelijke zorg toe. 

Flowchart SIX-Studie

Belasting voor de patiënt

Aangezien beide behandelopties onderdeel uitmaken van de aanbevolen behandeling volgens de NHG-standaard ‘Schouderklachten’ worden patiënten niet blootgesteld aan additioneel risico. Indien een patiënt niet verzekerd is voor fysiotherapie worden deze kosten door het Erasmus MC vergoed. 

Uitkomstmaten

Patiënten zullen gevolgd worden over een termijn van 12 maanden en de onderstaande variabelen zullen gedurende deze periode middels vragenlijsten worden gemeten. 

Primaire uitkomstmaten:

  • Pijn en functie (SPADI)
  • Medische- en Productiviteitskosten (MCQ, PCQ)

Secundaire uitkomstmaten:

  • Kwaliteit van leven (EQ-5D-5L)
  • Ervaren herstel (GPE)
  • Kwaliteit van slaap (SQS)
  • Bijwerkingen