Richtlijn oefentherapie

In samenwerking met het Schoudernetwerk Nederland (SNN) is er een richtlijn ontwikkeld. Deze richtlijn beschrijft de voorwaarden waaraan de oefentherapie voor deelnemers aan de SIX Schouder Studie moet voldoen. U kunt de richtlijn hier downloaden